dilluns, 27 de gener de 2014


MEMÒRIA D’ACTIVITATS
de l’any 2013

L’any 2013 per a l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS de la Universitat de Lleida (UdL) ha estat l’any del llançament del nou diari digital LO CAMPUS DIARI i l’any de la introducció en les seves activitats del concepte i valors d’una “Universitat inclusiva”, aportant en totes les seves activitats i publicacions l’ORIENTACIÓ per a la inclusió educativa, social, laboral i professional. Al costat del periodisme universitari que inclou l’opinió crítica, s’ha incorporat l’orientació com a servei a la comunitat universitària, sobretot com a comunitat d’aprenentatge.

ACTIVITATS i PROGRAMES

1. Edició de la revista LO CAMPUS
 Com s’havia marcat de manera fundacional AMICS de LO CAMPUS ha continuat participant en la coedició del periòdic universitari de les Terres de Lleida i Aran: LO CAMPUS. (www.locampus.cat).

S’ha consolidat la “Joint Venture Cooperativa” entre l’Associació Vivència Aranesa i la nostra associació.

A nivell de producció de la publicació durant el 2013 va canviar tot el nostre sistema de disseny gràfic introduint el Programa InDesign CC. Això ha possibilitat dissenyar simultàniament a la redacció de Lleida i Vielha. Ha calgut preparar un estudiant voluntari per aquesta tasca, comprant recursos d’aprenentatge.

Durant l’any 2013, en edició de paper i en versió digital s’han editat els següents números : El número 20 (Febrer/Març 2013), el número 21 (Setembre/Octubre 2013) i el número 22 (Desembre 2013). S’han editat només 3 números dels 4 programats. El pressupost i el canvi creatiu i organitzatiu és la causa d’aquest desajust.

La publicitat ha estat diversa però migrada, sense poder aconseguir durant aquest període publicitat institucional de la Universitat de Lleida.


2. Ajut Cultural de la UdL en l’Any d’Occitània a Lleida 2013
En ocasió de la convocatòria per part de l’Ajuntament de Lleida de l’Any d’Occitània a Lleida  com Associació universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL vàrem programar una activitat per a participar-hi: editar un Quadern sobre Occitània.

Per aquesta activitat l’associació va demanar un dels Ajuts culturals que anualment les associacions poden demanar al Vicerectorat de l’Estudiantat de la UdL.  

Les ajudes tant de la UdL, com d’altres buscades externament van ser les que van ser,  no arribant al pressupost que era necessari per editar un complert Quadern, per això es va adequar, -amb els diners que es tenien-, una publicació  més modesta, però tenint tot el contingut essencial previst en el Quadern sobre Occitània.

En el número 22 de LO CAMPUS, corresponent a desembre 2013/gener 2014, es va publicar el Quadern sobre Occitània com a Suplement en llengua catalana i adreçat a la comunitat universitària de la Universitat de Lleida, així com a la població de les Terres de Lleida.

D’aquest número de LO CAMPUS se’n va fer una versió en paper i una versió digital. I es va repartit a la totalitat dels estudiants de la UdL la versió digital de la revista amb el Quadern sobre Occitània.

El Quadern sobre Occitània en versió digital versió issuu i també en versió digital pdf, es va repartir de manera independent a un llistat singular d’e-mails de les Terres de Lleida i Aran.

A la vegada el nostre diari digital LO CAMPUS DIARI va penjar: tant el Quadern sobre Occitània en format independent, com el LO CAMPUS 22 que també tenia el Quadern en format de Suplement.

O sigui s’ha fet una important distribució del Quadern sobre Occitània. Distribució directa, interpel·lant als lectors o indirecta penjant els originals perquè ells hi tinguin accés. Es pot calcular que el Quadern sobre Occitània ha tingut un impacte de visibilitat directa d’uns 20.000 (vint mil) visitants/lectors.


3. Edició del nou LO CAMPUS DIARI
Per AMICS de LO CAMPUS  aquest 2013 ha estat l’any del llançament del nou diari digital LO CAMPUS DIARI.

LO CAMPUS DIARI http://locampusdiari.com és un diari digital independent que surt cada dia (de dilluns a divendres) i que tracte sobre les 21 universitats de parla catalana o sigui les universitats públiques i privades de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Perpinyà, Andorrà i l’Alguer.

LO CAMPUS DIARI va aparèixer per primera vegada el passat més de gener de 2013, com a projecte Beta. O sigui és un projecte que està madurant i en prova.

Cada dia es munten dos versions de LO CAMPUS DIARI: una per a ordinadors i una altra per a Tauletes i Mòbils.

Durant aquest període només hi ha hagut una mitjana de visites diàries d’uns 550 (cinc cents cinquanta) visitants, una xifra petita, si tenim en compte que el nostre públic objectiu, independent d’altres visitants o passavolants, és de 21 comunitats universitàries o sigui, més o menys, 315.000 membres. Aquest 2013 ha posat de relleu que necessitem urgentment un “Digital Marketing Manager”, que no trobem en la nostra comunitat universitària.


4. El projecte “TUS - The University Student”
Des de l’any 2012 Associació universitària AMICS de LO CAMPUS intenta iniciar un nou projecte de periodisme universitari participatiu en llengua anglesa (90%) i catalana (10%) realitzat simultàniament i conjuntament per universitaris del Regne Unit i per estudiants de la Universitat de Lleida.

El Projecte TUS serà en el futur més que una publicació, però el “TUS - The University Student / L’universitari” revista, en serà la guia i el resultat tangible del treball conjunt entre estudiants de dues comunitats universitàries europees. Serà una eina ja real per sumar-hi complicitats.

AMICS de LO CAMPUS de la UdL busca consolidar una línia de contactes internacionals en el món anglosaxó. Es busca consolidar una publicació on conflueixin dues tradicions culturals, dos d’estils de vida i dues maneres de fer acadèmiques: la tradició anglosaxona i la tradició mediterrània. Aquest projecte de periodisme universitari serà fonamentalment de comunicació científica, noticiari universitari, divulgació de la cultura catalana i anglesa, promoció de Lleida ciutat i projecció de la UdL i del món universitari anglès.

El Projecte TUS i la seva publicació central tenen com a destinataris la comunitat universitària de la UdL i també de la comunitat de la Cranfield University. Aquesta universitat anglesa té avui un acord de col·laboració conjunt amb la UdL pel qual els estudiants dETSEA poden obtenir una doble titulació, desprès de cursar-hi un any a Cranfield University. Forma part dels programes de mobilitat d’ETSEA, encara que també hi ha participat estudiants d’altres Escoles i Facultats, com la de Medicina de la UdL.

Aquest 2013 com associació inscrita a la UdL i legalitzada a tot Catalunya hem participat al concurs públic i competitiu de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya, destinat a internacionalitzar les associacions universitàries catalanes. Encara no s’ha resolt la convocatòria.

L’Ajut econòmic demanat a AGAUR és per editar el número zero introductori, que en serà la “Bíblia” del Projecte TUS on se’n recollirà les bases del Projecte com una “Narrativa Transmedia” (“Transmedia Storytelling”) en construcció i que se’n posa el primer mitjà. La “Transmedia” (que cal diferenciar-ho de la “Multimedia”) explica múltiples històries a traves de múltiples mitjans.


5. Programa “Suport a les Associacions universitàries de la UdL”
AMICS de LO CAMPUS seguint el seu pensament de “... que potenciar les associacions de la UdL és potenciar una universitat més cívica ...” ha estructurat un programa per potenciar totes les associacions de la UdL.

Aquest 2013 hem seguit portant  a la pràctica el seu suport en divulgació i s’ha seguit pactant espai a LO CAMPUS i LO CAMPUS DIARI, perquè les últimes associacions registrades a la UdL es presentessin. S’han invertit  en aquest període 2.200 (dos mil dos-cents)  euros en els publi-reportatges.

Les associacions presentades aquest any 2013 han estat: “IAESTE-International Association for the Exchange of Students for Technical Experience”. [A LO CAMPUS 21, havent invertit nosaltres 1600 (mil sisens) euros]. I l’associació “GBU – Grups Bíblics Universitaris”. [A LO CAMPUS 22, havent invertit nosaltres 600 (sis cents) euros]. Fins ara entre 2012 i 2013 portem presentades 5 (cinc) associacions de la UdL.

A un altre nivell: com AMICS de LO CAMPUS el 2013 es va llençar la proposta de crear un “Consell de les associacions de la UdL”. Proposta que necessitarà un llarg recorregut de treball perquè es un canvi institucional important i s’hauran de buscar complicitats a tots nivells, respectant la independència, sobirania i protagonisme de cada associació.


6. Programa “Doble compromís: Treballar i estudiar”
L’objectiu d’aquest programa, que el vàrem iniciar el desembre de 2012, és el donar suport  als estudiants que estudien i treballen. També com un subobjectiu és donar suport als estudiants sèniors de la UdL que fan estudis reglats en aquesta universitat i també treballen.

Aquest programa no ha funcionat bé aquest 2013: No ha estat possible fer un fiable registre dels estudiants de la UdL que treballen, com volíem fer. Com tampoc no hem pogut visualitzar, ni ajudar, als estudiants sèniors que fan estudis reglats en front del model estudis que àmpliament promociona la UdL: el Programa Sènior.  

Tots els protagonistes i la temàtica del nostre programa és molt delicada i encara no hem sabut trobat com tractar-ho de manera respectuosa, plural, participativa i sobretot útil. I nosaltres mateixos hem frenat les activitats, esperant saber-ne més i trobat més complicitats.

Lleida, gener de 2014

dissabte, 25 de gener de 2014

Mireu les TARIFES ... CLICA AQUÍ

dimecres, 22 de gener de 2014

Comunicat de l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS

Com Associació que estem organitzats a la Universitat de Lleida (UdL) i com associació legalitzada a tot Catalunya, estem aspectants dels últims moviments del Consell de l’Estudiantat de la UdL respecte les associacions que estem inscrites en aquesta Universitat.

Qualsevol moviment per afavorir les associacions universitàries és bona, vingui d’on vingui, sempre hi quant es respecti les associacions i el seu treball i no es vulgui, d’una manera prepotent, negligent i grotesca, deixar les associacions en un nivell anecdòtic d’organitzacions de segona, dins tot l’entramat institucional de la nostra universitat.

Seguint aquesta línia volem expressar:

1. Que no vàrem assistir a la reunió convocada pel Consell de l’Estudiantat de la UdL a totes les associacions, perquè discrepem de com es va fer la convocatòria. No era una convocatòria qualsevol: era la primera vegada després d’anys, que un Consell de l’Estudiantat central de la UdL volia reunir-se amb les associacions.

Sempre és bo crear sinergies, sempre hi quan es respecti el principi de que les associacions, que cada associació -una per una- som independents i sobiranes i que no depenen del Consell de l’Estudiantat de la UdL.

La convocatòria no respectava aquest principi i podia, i encara pot, crear una falsa imatge davant la comunitat universitària, de com són les coses entre els estudiants organitzats.

Que no ens vinguin que només volien informar, que hi havia bona fe o una falta d’experiència, perquè des del primer moment se’ls hi va plantejar aquest problema i es va oferir fórmules senzilles perquè no quedes cap imatge de subordinació: des de fer la reunió al local de les associacions i el Consell com a convidat; fins fer una reunió on tothom s’autoconvoques per treure protagonisme només d’una part. Res d’això fou possible: el Consell convocava  al seu local, ell presentava l’orde del dia i fins va arribar a portar convidats externs. Un exercici total de subordinació de les associacions al Consell.

2. El problema és molt de fons: és institucional i de legalitat dins de la UdL, però per nosaltres a més és conjuntural. No volem que com associació se’ns confongui amb l’actual Equip de Govern del Consell de l’Estudiantat de la UdL. Discrepem frontalment de les seves línies d’actuació i no seguirem el seu joc.

Fins avui, tot i la discrepància, no hem dit res en públic i mai com associació hem dit ni escrit res, contra aquestes polítiques, però al moment que s’envaeix territori, competències i s’intenta una imatge conjunta, hem de deixar clar cadascú qui som i on som.
 
3. Si volen que treballem conjuntament, d’entrada han de deixar de ser un dels impediments perquè les associacions tinguin una visibilitat, dignitat i representació de veritat, en el conjunt institucional de la UdL.

Avui les associacions a la UdL estant en un terreny de “ningú”, estrany i poc clar. Això els hi passa a totes, però a més, les que estem legalitzades a tot Catalunya per la Generalitat, encara tenim més indefinició i problemes.

Seria injust dir que la culpa de tot això la té el Consell de l’Estudiantat, és un problema estructural, institucional i de poca cultura associativa que han tingut els que han muntat tot l’entramat jurídic de la nostra Universitat, però això encara es complica més, si -com passa- l’actual Equip de Govern amb el Rector al davant, són totalment insensibles a l’associacionisme estudiantil.

4. Si com a nova etapa el Consell de l’Estudiantat de la UdL vol ajudar a les associacions, perfecte, però deixeu-nos de “regalar-nos” mirallets com si fossin “indis a colonitzar” i ajudeu de veritat.

Si de veritat voleu que “el col·lectiu estudiantil ens unim en un marc col·laboratiu”, aquí teniu una llista de temes que podeu ajudar:

A - Ajudeu-nos a crea un “Consell de les associacions de la UdL”, per tenir una veu conjunta. Avui, nosaltres només ens representem a nosaltres i convé tenir una veu mancomunada per resoldre conjuntament problemes específics.

B - Ajudeu-nos a que els òrgans de govern de la UdL tractin a les associacions amb respecte, dignitat i representativitat. L’actual Vicerrectora de l’estudiantat mai s’ha reunit amb les associacions. El Rector Fernàndez no rep als presidents de les associacions. Als actes institucionals de la Universitat les associacions no són convidades. El servei de comunicació d e la UdL no informa, ni a la seva Web ni en general, de les activitats de les associacions. Ajudeu-nos a donar la volta a tot això.

C - Defenseu que el Consell de l’Estudiantat no té perquè ésser “l’inspector” de les associacions i defenseu que no teniu perquè fiscalitzar les “Memòries anuals”, els “Ajuts culturals” o que s’hagi de passar per vosaltres per arribar als estudiants a traves del Campus Virtual de la UdL. ¿Com voleu que pensem que vosaltres respecteu la nostra independència, si ens fiscalitzeu la feina, els ajuts i la comunicació interna?
 
D - Si us hem de creure, primera cosa concreta:
El proper Consell de Govern de la UdL del 29 de gener de 2014, en relació a la  “Convocatòria d’ajuts per al desenvolupament d'activitats culturals de l’estudiantat de la UdL per al 2014” defenseu que les associacions tinguin una doble convocatòria d’ajuts com tenen els Consells; defenseu que al jurat dels suports s’hi pugui incorporar un membre de les associacions. (El Consell de l’Estudiantat en té dos de membres. Doncs, renuncieu a un a favor nostre, com a solució transitòria). Defenseu que el procés d’ajuts sigui transparent i puguem saber els detalls de les resolucions. (Encara avui, no hem pogut saber, ni veure les actes de l’any passat).

El treball conjunt a traves de l’acció és possible, respectant els valors de les associacions, que són el moviment cívic organitzat de la UdL.
                                                                                        

Lleida, 22 de gener de 2014