dilluns, 17 de desembre de 2012


MEMÒRIA D’ACTIVITATS de l’any 2012
de l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS
de la Universitat de Lleida


L’any 2012 per a l’Associació universitària  AMICS de LO CAMPUS  de la Universitat de Lleida (UdL) ha estat l’any de la coedició de la publicació LO CAMPUS, l’any de la planificació de les seves activitats dins d’uns programes propis ben delimitats i l’any de l’obertura de l’associació de  la UdL a tot Catalunya, promovent el seu registre a la Generalitat de Catalunya.

ACTIVITATS i PROGRAMES


1. Coedició de LO CAMPUS i Suplements

Com s’havia marcat de manera fundacional AMICS de LO CAMPUS ha continuat participant en la coedició del periòdic universitari de les Terres de Lleida i Aran: LO CAMPUS. (www.locampus.cat).

L’altre coeditor de LO CAMPUS és l’associació cultural i cívica de la Val d’Aran: Vivència Aranesa. Aquesta associació a traves del seu “Programa Loïs Alibert”
-especialitzat en la intervenció als mitjans de comunicació i premsa universitària-, ha assumit la part logística de la publicació mentre AMICS de LO CAMPUS n’assumeix la part intel·lectual.

Durant l’any 2012, en edició de paper i en versió digital s’han editat els següents números : de LO CAMPUS els números 16, 17, 18 i 19. I els Suplements : LO CAMPUS MÈDIC (números 8 i 9), LO CAMPUS BARRIS  (número 3), CLÀSSICA (número 6) i ER ESTUDIANT (número 13).


2. TUS : el Projecte i la revista

S’ha iniciat un nou projecte de periodisme en llengua anglesa (90%) i catalana (10%) realitzat simultàniament i conjuntament per universitaris del Regne Unit i per estudiants de la Universitat de Lleida. Aquesta nova publicació es denomina: “TUS, The University Student / L’universitari”. I té com a sub-capçalera “A Catalan / English Joint Project of University Independent Journalism”. Usualment, tant el Projecte com la Revista la coneixerem per TUS, que  és l’acrònim de la denominació de la revista en anglès.

AMICS de LO CAMPUS en serà el responsable principal i inicialment aquesta publicació la realitzarem entre la nostra associació universitària i estudiants i dues “Societies” (l’equivalent anglès: d’associació universitària) de la Cranfield University d’Anglaterra. Aquesta universitat anglesa té avui un acord de col·laboració conjunt amb la UdL pel qual els estudiants d’ETSEA poden obtenir una doble titulació, desprès de cursar-hi un any a Cranfield University. Forma part dels programes de mobilitat d’ETSEA, encara que també hi ha participat estudiants d’altres Escoles i Facultats, com la de Medicina de la UdL.

L’any 2012 del Projecte TUS s’han fet els primers contactes entre estudiants  i s’ha començat a dissenyat un “numero zero” com a eina per aconseguir complicitats. Començant pel disseny de la Capçalera. (Disseny que va obtenir una ajuda econòmica de cinc cents euros de la UdL).

També s’han posat les primeres bases d’un Consell Assessor amb ex-alumnes de la UdL que han estudiat a Cranfield. Obrint també un procés de recerca de patrocinadors i d’ajuts econòmics. Procés avui lent i complex.


3. Programa “Suport a les Associacions universitàries de la UdL”

AMICS de LO CAMPUS seguint el seu pensament de “... que potenciar les associacions de la UdL és potenciar una universitat més cívica ...” ha estructurat un programa per potenciar totes les associacions de la UdL.

Aquest 2012, a part del recolzament intel·lectual a les associacions de la UdL per fer-les més protagonistes en la comunitat universitària, s’ha posat a la pràctica el seu suport en divulgació i s’ha pactat espai a LO CAMPUS, perquè les últimes associacions registrades a la UdL es presentessin. S’han invertit dos mil quatre-cents  euros en els publi-reportatges.

Les associacions presentades aquest any han estat: 1. Associació d’alumnes i exalumnes del Programa Sènior de la UdL. ( A LO CAMPUS 16). 2. AECSAcat - Associació d’Estudiants de Ciència  i Salut Animal de Catalunya (LO CAMPUS 18). 3. ABiL – Associació de Biotecnòlegs de Lleida (LO CAMPUS 19).


4. Programa “Doble compromís: Treballar i estudiar”

L’objectiu d’aquest novell programa, iniciat aquest desembre de 2012, és el donar suport  als estudiants que estudien i treballen. També com un subobjectiu és donar suport als estudiants sèniors de la UdL que fan estudis reglats en aquesta universitat i també treballen.

Aquest programa culminarà amb la potenciació d’una nova associació universitària a la UdL.

La primera activitat és fer un registre dels estudiants que treballen a la UdL.


5. Legalització a nivell de tot Catalunya de l’Associació

Enguany l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS amb el nom oficial d’Associació Universitària Amics del Periòdic LO CAMPUS ha estat inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya. Amb seu a Lleida i amb el número d’inscripció: 48889 - J/3. n

Lleida, desembre de 2012

dimecres, 12 de desembre de 2012


Campanya d’ajuda econòmica
a la premsa universitària independent
de les Terres de Lleida i Aran :

Tota la col·lecció  en paper
de LO CAMPUS (19 números)
i Suplements Goodbye Institut (secundària),
CLÀSSICA (gent gran que estudia),
LO CAMPUS MÈDIC (divulgació mèdica i promoció de la salut),
ER ESTUDIANT (comunitat educativa d’Aran)
i LO CAMPUS BARRIS (veïnatge i universitat),
tot  per  50 euros.

Fes l’encàrrec:   ajuda@locampus.cat

diumenge, 7 d’octubre de 2012


L’Associació universitària  AMICS de LO CAMPUS ha començat a gestionar la legalització de l’entitat per a tot Catalunya, a traves del registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Un primer pas per legalitzar-se a tots el Països Catalans o com diuen - eufemísticament- les autoritats universitàries : l’espai de la “Xarxa d’Universitats Vives”, per la plataforma comuna de les 21 universitats de parla catalana.

diumenge, 11 de març de 2012


Nota Oficial als Coordinadors 
del Consell de l’Estudiantat 
de la Universitat de Lleida


Benvolguts company i companyes del Consell de l’Estudiantat de la UdL, la direcció de l’associació universitària AMICS de LO CAMPUS us vol transmetre les següents reflexions:

1. AMICS de LO CAMPUS us encoratja en seguir en la vostra tasca que ens sembla pot revitalitzar el Consell i us oferim les publicacions que editem per publicar el que vulgueu.
2. No entenem perquè del vostre equip de govern del Consell, sigui la Responsable de temes externs de la UdL que es faci càrrec del contacte amb les associacions universitàries de la UdL. Les associacions són peça clau de les iniciatives pròpies de l’estudiantat, on s’agrupa a la gent més compromesa en diferents camps i no s’entén que siguin tractades a nivell de les institucions externes. Possiblement vosaltres no ho veieu així, que és una qüestió funcional, però com molt bé sabeu les formes són importants. Amb aquesta estructura de direcció esteu enviant un missatge públic i un posicionament d’un llarg debat sobre les associacions a la UdL.
3. Acaba de fer-se publica la resolució de la Convocatòria d’ajuts d’activitats culturals per al 2012. Nosaltres no entenem la resolució perquè d’una manera clara es contradiu en les bases de la convocatòria. Com que no hi ha un accés públic de les actes de la Comissió d’Extensió Universitària voldríem saber quina fou la postura de la representació de l’estudiantat en aquesta convocatòria. Per nosaltres es important conèixer com va anar la resolució, perquè estem estudiant renunciar al suport que se’n ha atorgat.
4. Us voldríem encoratjar a suspendre la Festa Major de l’estudiantat i els diners que us hi volíeu gastar siguin entregats a un fons per estudiants de la UdL amb necessitat de suport econòmic. El Consell de l’estudiantat fa crides contra retallades, denuncia situacions de crisi i pretén gastar-se una important suma de diners públics pel lleure. Nosaltres hem començat a discutir de manera interna a l’associació, el contingut d’un futur comunicat públic que té per títol: “10.000 euros per una farra en temps de crisi: La Festa Major de l’Estudiantat 2012”. Estem segurs que desprès de tanta mobilització i critica, pancarta i tancada nocturna, en el que el Consell hi ha tingut protagonisme, no llençarà ara diners públics quan no hi ha diners a la UdL per fer res de caràcter social i de compromís. Sí hi ha Festa Major, que sigui a cost zero de diner públic.
Conseqüentment, nosaltres renunciem a participar en la fira de les associacions.

          
Salutacions cordials,
Joan-Ramon Colomines-Companys
President de l’associació universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL

Lleida, 10 de març de 2012

dilluns, 27 de febrer de 2012


dimecres, 11 de gener de 2012


Estatuts Bàsics
Associació universitària Amics del periòdic Lo Campus / Universitat de Lleida”


Títol I. OBJECTE, DOMICILI i ÀMBIT

Article 1: 
Es constitueix amb el nom oficial i formal de “Associació universitària Amics del periòdic Lo Campus / Universitat de Lleida” i amb la denominació abreujada de difusió pública de “AMICS DE LO CAMPUS / UdL”, una associació universitària que tindrà les següents finalitats:

a) Fomentar i donar a conèixer al periòdic universitari de les Terres de Lleida i Aran, LO CAMPUS com a projecte editorial d’emprenedors, tot col·laborant amb la seva associació cultural editora i amb l’equip de la seva Redacció.

b) Fomentar la relació i la col·laboració de LO CAMPUS amb tota la comunitat universitària  -estudiants, PDI i PAS-  de la Universitat de Lleida,  i  també de tota la comunitat educativa de la Val d’Aran.

c) Buscar recursos humans, materials i econòmics pel periòdic LO CAMPUS impulsant accions editorials, comercials, convenis, subvencions, donacions, patrocinis, mecenatges i esponsoritzacions

d) Promoure el periodisme escrit i audiovisual en català i occità especialitat en educació, tant amb el seu àmbit universitari com de secundària.

e) Fomentar la relació i la col·laboració amb altres publicacions i comunitats universitàries.

f) Promoure la internacionalització dels estudis i recerca universitària de les Terres de Lleida


Article 2 :
Tindrà la seva seu ¡ domicili en la pròpia seu de la redacció de Lleida de LO CAMPUS, carrer Pere de Cabrera 12, 2on 9a, 25001 Lleida.

Article 3:
L’àmbit d’acció en què es desplegaran principalment les seves funcions serà les Facultats i Escoles de la Universitat de Lleida, així com l’àrea d’influència de la pròpia universitat, incloent-hi els centres de secundària de les Terres de Lleida i Aran.

Títol II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Article 4:
L’Associació estarà integrada per membres de la comunitat universitària de la UdL i també serà oberta a tothom que vulgui fer costat al projecte de premsa universitària de LO CAMPUS, tant si és de la nostra demarcació universitària de Catalunya com si ho és d’un altre, a nivell estatal i internacional..

Article 5:
L’Associació estableix  tres classes de socis i sòcies:

a) Numeraris: Persones físiques o jurídiques que contribueixen al sosteniment de l’associació amb la quota anual que acordi l’Assemblea General.

b) Honoraris: Les persones físiques o jurídiques, membres de l’Associació, que, en reconeixement de la seva tasca en benefici de l’associació, siguin nomenades com a tals per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva o del vint per cent del nombre total de membres de l’entitat.

c) Protectors: Les persones físiques o jurídiques que contribueixen al sosteniment de l’associació amb una quota superior a la que els hi correspondria per la seva afiliació, d’acord amb les tipologies i imports que acordi l’Assemblea General

L’admissió ¡ la separació de socis i sòcies serà competència de la Junta directiva.
Les persones separades de l’associació tindran dret a recurs davant l’Assemblea
General en la seva reunió immediatament posterior.

Article 6:
Les persones associades tindran els drets següents:
a) Assistir a les Assemblees Generals.
b) Veu ¡ vot a les Assemblees Generals ¡ possibilitat d’expressar-hi lliurement les
seves opinions.
c) Elegir i ésser elegits i elegides membres de la Junta Directiva.
d) Contribuir a assolir les finalitats específiques de l’Associació.
e) Informar ¡ rebre informació de les actuacions i de la vida de l’Associació.
f) Rebre informació periòdica de les novetats de les edicions de LO CAMPUS i especialment rebre la versió digital d’aquesta publicació i dels seus suplements.
g) Rebre informació de tots els actes que organitzen LO CAMPUS i l'Associació, per mitjà de d’una agenda trimestral i d’altres vies de difusió.
h) Obtenir descomptes en les activitats que requereixen pagament i en les
publicacions de les edicions de LO CAMPUS.
i) Exercir tots els drets que es derivin dels estatuts.

Tanmateix també tindran els deures següents:
a) Ajustar la seva actuació a aquests estatuts.
b) Observar els acords acceptats majoritàriament per l’Assemblea General.
c) Pagar les quotes establertes per l’Assemblea General que contribueixen al
sosteniment de l’Associació, excepte en el cas dels Amics honoraris.
d) I, en general, tots aquells deures que es derivin d’aquests estatuts.

Títol III. MITJANS ECONÒMICS

Article. 7:
Els mitjans econòmics que tindrà l’Associació seran:
a) Les aportacions dels socis i sòcies.
b) Les subvencions i les aportacions de tota mena.

Aquests recursos econòmics seran invertits en el compliment de les finalitats de
l’Associació. No es pot perseguir un resultat lucratiu per a les persones associades.
Les quotes o aportacions es fixaran en l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Article 8:
L’Associació tindrà plena personalitat jurídica i podrà adquirir, retenir i alienar tota classe de béns d’acord amb la legislació vigent i amb les prescripcions d’aquests estatuts.


Títol IV. GOVERN

Article 9:
L’Associació estarà regida i governada per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 10:
L’Assemblea General estarà integrada per tots els socis i sòcies de l’Associació, numeraris, honoraris i protectors, els quals tindran veu ¡ vot.
L’Assemblea General es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries.

Article 11:
Cada any se celebrarà l’Assemblea General en sessió ordinària el dia que determini la Junta Directiva dins el primer trimestre de l’any.
En aquesta sessió es donarà a conèixer la memòria d’activitats, s’efectuarà l’aprovació dels comptes, dels projectes i dels pressupostos per l’any vinent i es farà la renovació de càrrecs vacants.

Article 12:
L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho demani la Junta Directiva o el deu per cent del nombre total dels socis de l’entitat per mitjà d’un escrit que especifiqui el motiu de la convocatòria.

Article 13:
Les reunions de Junta i de l’Assemblea General se celebraran sempre a convocatòria única, sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies que hi concorri;
seran presidides pel president o presidenta, que dirigirà els debats, farà les proposicions ¡ les sotmetrà a votació. La convocatòria es farà per mitjà de cartes adreçades als socis i sòcies en un termini de deu dies abans de la reunió, en les quals s’expressarà el dia, el lloc, l’hora i l’ordre del dia. Els acords seran ferms quan els vots presents afirmatius superin els negatius i en cas d’empat decidirà el vot del president o presidenta. Els acords es faran constar en una acta que signarà el secretari o secretària juntament amb el president o presidenta.

Article  14:
Correspondrà a l’Assemblea General:
1) Elegir el president o presidenta i els o les vocals, a proposta de la Junta Directiva o d’un deu per cent del nombre total de socis i sòcies de l’entitat.
2) Acordar per majoria absoluta els vots de cessament dels membres de la Junta
Directiva abans de l’acabament del seu mandat.
3) Acordar per majoria dels dos terços de vots la reforma dels estatuts.
4) Aprovar o rebutjar l’estat de comptes, els projectes, les quotes i els pressupostos que se li presentin.
Totes les altres activitats de l’entitat estaran encomanades a la Junta Directiva.

Article 15:
La representació i la gestió econòmica, administrativa i cultural correspondran a la Junta Directiva, la qual estarà formada per: el president o presidenta, el vice-president o vice-presidenta, el secretari o secretària, el tresorer o tresorera, entre dos i sis vocals més i un vocal nat que serà el director o directora de la publicació  LO CAMPUS.
Els càrrecs, a excepció del de la direcció de LO CAMPUS, es renovaran cada quatre anys i cada dos anys se’n renovarà la meitat.
En cas de produir-se la vacant d’un càrrec dins el període de quatre anys, la Junta directiva podrà nomenar a una persona que al seu criteri pugui ocupar el lloc vacant. Aquest nomenament serà interí fins que la següent Assemblea General el confirmi.

Article 16:
La Junta directiva haurà de ser convocada en un mínim de sis reunions
anyals: a la reunió hi haurà d’assistir la meitat més un dels seus membres i els acords es prendran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, decidirà el vot del president o presidenta.

Article 17:
El president o presidenta, o el membre de la Junta directiva en qui delegui, assumirà la representació de l’Associació, presidirà tots els seus actes, convocarà les reunions de la Junta directiva, executarà els seus acords i ordenarà els pagaments.
El vice-president o vice-presidenta substituirà el president en totes les ocasions que sigui necessari. El secretari o secretària coordinarà la gestió de l’entitat, portarà i custodiarà la seva documentació i redactarà les actes i els altres documents.
El tresorer o tresorera custodiarà els fons econòmics de l’Associació, efectuarà els cobraments ¡ els pagaments i portarà la comptabilitat.
La resta de vocals de la Junta directiva tindran al seu càrrec aquelles activitats que els confiï la pròpia Junta directiva encaminades a la realització de les finalitats de l’entitat.

Article 18:
Els únics mitjans econòmics que tindrà l’Associació seran els previstos a l’article 7 i, per tant, els límits del pressupost anual els determinarà la quantia total dels esmentats mitjans. Els comptes executats I el pressupost, s’aprovaran anualment a l’Assemblea General.


Títol V. DISSOLUCIÓ

Article 19:
L’Associació es podrà dissoldre per acord de la majoria absoluta dels seus socis i sòcies, pres en Assemblea General i en sessió extraordinària convocada específicament per a aquesta finalitat.
En aquest cas la Junta directiva farà les funcions de liquidació i el remenen, així com tota la seva documentació, es lliurarà a l’editora de LO CAMPUS.


DISPOSICIÓ FUNDACIONAL

El membres de la comunitat universitària de la Universitat de Lleida que han fundat l’associació universitària AMICS DE LO CAMPUS / UdL és constitueixen com a Junta Directiva  i comencen el desplegament de l’associació i la seva inscripció  al Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat de Lleida; fins que l’associació  sigui legalitzada amb caràcter oficial i reconeguda la seva personalitat jurídica pels organismes competents de la Generalitat de Catalunya.n