divendres, 19 de juliol de 2019


Campanya de PUBLICITAT
per a la Plataforma Cultural LO CAMPUS:
revista bimestral LO CAMPUS 
i el periòdic digital LO CAMPUS DIARI


Els Papers i les TARIFES DE PUBLICITAT que difonen els comercials de LO CAMPUS i LO CAMPUS DIARI ... clicar aquí

dimecres, 30 de gener de 2019
Memòria d’activitats de l’any 2018
de l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS

SUMARI
A) ACTIVITATS EDITORIALS
    1. Revista LO CAMPUS i Suplements
    2. LO CAMPUS DIARI

B) LES BASES DE DOS PROJECTES NOUS
1. El Programa Cultural “Interactua per la Solidaritat ER ESTUDIANT
2. El Projecte “Cooperativa digital LO CAMPUS CULTURAL”


Com altres anys el 2018 ha estat un any de revisió de tot el que ha fet i esta fent l’Associació Universitària Amics de LO CAMPUS. El nostre màrqueting associatiu i el nostre potent pragmatisme porta dia a dia afinar el que fem, per ser fidels als nostres objectius com associació universitària de tot Catalunya, creada a la Universitat de Lleida.


A) ACTIVITATS EDITORIALS

1. Revista LO CAMPUS i Suplements

El 2018 ha estat l’any de l’entrada definitiva de les nostres publicacions a les versions digitals i de manera graduals hem anat deixant les edicions en paper i hem fragmentat cada número en diferents càpsules digitals que de manera independent s’han promocionat i difós per diferents vies.

O sigui: un número de la revista bimestral LO CAMPUS s’ha difós de manera completa les 32 pàgines i també se han fet SEPARATES de diferents pàgines i temàtiques, com també dels seus mini-Suplements.

Aquesta manera de difondre-ho ha quadruplicat la distribució del nostre material i ha tingut una amplia difusió a les xarxes socials especialment a Twitter.

Durant la primera mitat de l’any 2018 la revista LO CAMPUS s’ha confeccionat en paper premsa mida tabloide; en versió digital issuu; en versió digital pdf i en versions digitals per a mòbils i tauletes.

Posteriorment totes les nostres edicions varen passar a digitals, potenciant múltiples SEPARATES i diferents mini-Suplements.

En concret l’any 2018 es varen publicar els números 36, 37, 38 i 39 de la revista LO CAMPUS. I els números dels mini-Suplements: ACCIÓ SOLIDÀRIA (especialitzat en Drets Humans / Solidaritat/ Cooperació i Desenvolupament / Emergència humanitària / Cultura de la pau i Moviments socials); ER ESTUDIANT (Premsa en aranès  adreçada a la comunitat educativa d’Aran), també es varen publicar les denominades “Versions Catalanes d’ER ESTUDIANT” (traducció dels articles d’interès per a tot el territori català) i L'INDEPENDENTISTA (de la “Comunitat de debat sobre pensament i estratègia sobiranista”).

A nivell de publicitat LO CAMPUS va confeccionar i incloure tres Publireportatges denominant-los PÀGINES ESPECIALS, del que cal destacar el dedicat al “50 anys de Dret a Lleida”.

LO CAMPUS també té un BLOG ( http://locampus.blogspot.com/ ) en el que s’hi pot trobar tota la col·lecció de la revista amb els seus mini-Suplements “Goodbye Institut”, CLÀSSICAER ESTUDIANT, LO CAMPUS BARRISLO CAMPUS MÈDIC, ACCIÓ SOLIDÀRIA L'INDEPENDENTISTA. Actualment s’està INDEXANT tota la publicació, article per article incorporant un buscador temàtic.

2. LO CAMPUS DIARI

Durant el 2018 el digital LO CAMPUS DIARI (http://locampusdiari.com ),  el diari digital universitari independent dels Països Catalans, ha continuat sortint cada dia, de dilluns a divendres, des de la nostra redacció de Lleida.

Les noticies de LO CAMPUS DIARI s’han continuat distribuint d’una manera sistemàtica cada dia a Twitter i a Facebook. Incorporant també tota la producció editorial de la revista LO CAMPUS i Suplements.B) LES BASES DE DOS PROJECTES NOUS

En el 2018 es van definir i posar les bases de dos nous projectes: “Eth Programa Culturau “Interactue pera Solidaritat ER ESTUDIANT” i el Projecte “Cooperativa digital LO CAMPUS CULTURAL”.


1. El Programa Cultural
“Interactua per la Solidaritat ER ESTUDIANT”

Aquest és un Programa cultural d’intervenció directa entre els estudiants de Secundària i Batxillerat i la població aranesa en la difusió i conscienciació sobre tres idees centrals: Solidaritat, Racisme i Xenofòbia.

Aquesta “intervenció directe” és a partir dels símbols, el gest de les arts escèniques, el joc de rol, la música i les eines de les Tecnologies de la informació i de la comunicació (les TICs). És una intervenció cultural integral per remoure consciències i ajudar a l’hàbit de la solidaritat. El Programa que presentem és una activitat de dinamització cultural en la seva manifestació de valors.

El genocidi jueu a Europa, la crisi dels refugiats, la islamofòbia, el racisme als gitanos i “el racisme i xenofòbia de la vida diària” són els esdeveniments socials que s’explicitaran en el relat, aportant els valors de la tolerància, la convivència i la solidaritat. Tot, des d’una mirada ètica, cultural i defugint “paternalismes” o “alliçonaments explícits” perquè no són útils i ens distancien de les persones que volem influir, especialment els joves.

“L’atrezzo de la solidaritat” i el mini-Suplement en aranès ER ESTUDIANT de la revista LO CAMPUS en seran dues eines fonamentals de tot el Programa Cultural.

L’atrezzo o utillatge teatral que s’utilitzarà consta de 4 “motxilles pedagògiques” amb material simbòlic de les tres idees centrals a parlar, difondre i discutir.

Aquest programa està pensat per Aran i conduit en llengua aranesa. A part d’acceptar totes les llengües en les intervencions del públic que hi participi.

És un programa que no vol ser efímer, sinó que produeixi un material a utilitzar tantes vegades com és vulgui i a que quedi un material editat i visual de cada ocasió que s’activin les presentacions o representacions o debats.

Estudiants universitaris de post-grau de la Universitat de Lleida estan i estaran implicats tant en la confecció con en el desenvolupament del Projecte.


2. El Projecte “Cooperativa digital LO CAMPUS CULTURAL”

L’objectiu del Projecte és la de ser una “Cooperativa Cultural Universitària Multimèdia de Difusió de les Produccions Creatives Pròpies de les Universitats de Parla Catalana”.

És a dir, una nova Plataforma Multimèdia Especialitzada en Cultura totalment audiovisual, que reculli les Produccions Creatives en el camp de la cultura musical, de les arts escèniques, poesia, literatura, fotografia, publicacions, cinema, audiovisuals i cultura tecnològica i científica de les diferents Universitats dels Països Catalans. Però no qualsevol activitat cultural programada en Facultats i Escoles universitàries, sinó i quasi en exclusiva les produccions creatives pròpies.

El nostre Projecte és totalment digital i audiovisual. Aquest és un aspecte important del nostre “salt qualitatiu” com associació editora.

L’objectiu de la nostra Plataforma Multimèdia és la difusió de creacions culturals feta a traves de “canals i productes” que per sí mateixos seran creacions artístiques.

No és tracta només de transmetre en directe o en diferit un streaming de qualsevol acte cultural universitari, via que també utilitzarem.

El que és tracte és que la pròpia Plataforma Multimèdia creí els seus audiovisuals. Que sigui simultàniament una eina creativa i comunicativa.

Des del directe, l’espot publicitari, les càpsules culturals informatives, fins a la creació del Documental interactiu, seran la base del nostre Projecte.

El Documental interactiu o el “Web Doc” serà el gènere estrella que utilitzarem pel desenvolupament d'obres que barregin la tecnologia interactiva amb la temàtica documental. Tota una manera sorprenent i molt eficaç per fer participar a l’usuari en la difusió cultural universitària.Lleida, 30 de gener 2019

Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS
amicsdelocampus@gmail.com

divendres, 12 de gener de 2018Memòria d’activitats de l’any 2017
de l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS


L’any 2017 per l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS ha estat un període de constant i profunda revisió de les seves activitats i modificant tot allò que no funcionava.

Entenent que ”no funcionava” a quatre nivells: si seguia o no els nostres principis associatius, si tenia o no acceptació entre el nostre públic la nostra tasca, si era viable o no econòmicament i sí podíem assumir o no el cost d’una possible heterodòxia i compromís.

Ampliació territorial

L’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS des de la Universitat de Lleida (UdL) s’ha estès a altres universitat catalanes, primant les universitats mitjanes, les que anomenem les “Universitats de Proximitat de Catalunya”, tant públiques com privades.

Com va passar en el seu moment que es va produir un rebuig entre el “públic” de la UdL sobre el “tema aranès” del que en tenien un regust les nostres activitats, ara ens trobem amb un rebuig per la nostra procedència de la UdL entre “públic” de les altres universitats.

Plataforma Cultural LO CAMPUS

S’ha continuant agrupant -molt lentament- sota una mateixa marca “PLATAFORMA CULTURAL LO CAMPUS” a diferents “Associacions, Estructures, Programes, Activitats, Accions i Publicacions” nostres, sense que és perdin les diferents figures jurídiques independents existents o joint ventures cooperatives que tenim establertes.

Organització

El nostre model associatiu s’ha reforçat com una associació de quadres, on no hi ha associats passius, tothom té una activitat concreta, establint unes zones concèntriques àmplies al voltant de l’associació de col·laboradors externs. 

Pluralitat

Com cada any, per afavorir la nostra pluralitat, el 2017 a més de l’ampliació territorial, ens vam dedicar a ampliar en altres sectors socials i de pensament, en concret dos significatius: els “cristians”, dedicant-nos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL) i als “socialistes”, reforçant llaços amb la Paeria de Lleida, per intentar reforçar la idea “Lleida, ciutat universitària”.  

Premsa universitària / Comunicació institucional

Una de les nostres tasques principals com associació és la premsa universitària i també la premsa escolar en general, però a més per finançar-nos, realitzem “Publireportatges, pàgines especials i anuncis” com a comunicació institucional i comercial sobretot per universitats, centres educatius, institucions públiques i bancaries.

Això ha creat unes contradiccions que en algun moment ha perjudicat la nostra activitat de premsa. La creació de dos grups autònoms separats i l’arbitratge intern, aquest 2017 ha permès funcionar, encara que a contracor dels comercials, hem hagut de refutar publicitat que no encaixava en les nostres publicacions.

A nivell d’anunciants a les nostres publicacions aquest 2017: la UdL ha estat bon i lleial “client” i per primera vegada la Diputació de Lleida i la Paeria de Lleida han contribuït amb publicitat.

Campanyes 2017

Com a conseqüència dels nostres principis associatius i de les línies editorials de les nostres publicacions, que no s’expressen exactament iguals en totes per la pluralitat de les seves redaccions, aquest 2017 l’associació ha participat en diferents Campanyes Públiques o n’ha iniciat alguna pròpia.
En concret:

- En favor del Referèndum de l’1 Octubre.
- En l’Any Màrius Torres.
- En “Volem acollir els Refugiats. Contra el Racisme i la xenofòbia”.
- En “Incentivar a cursar les dones estudis d’enginyeria”.
- En elaborar “El llibre Blanc dels estudis superiors occitans i aranesos a Catalunya”.
- En “Era construccion sociau der espaci e eth producte touristic culturau”.
- En “La participació a la Universitat”.
- En “Promocionar la Universitat de Lleida, en prestigi i en la captació d’estudiants”.

En les nostres publicacions, en debats interns i externs de l’associació i en Tallers propis, s’ha abordat totes les campanyes exposades anteriorment.

Activitats Editorials

El 2017 hi ha hagut un debat profund intern de sí definitivament deixaven de publicar en paper premsa totes les nostres publicacions que tenien aquest tipus de suport i fer-ho tot en digital, amb versions especials i singularitzades per a mòbils, tauletes i ordinadors.

S’ha acordat continuar en paper premsa i de venda en els quioscos de les Terres de Lleida i Aran. A més per la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili s’acordà fer un mini-suplement compartit de paper que sortirà per Sant Jordi 2018.

El 2017 les nostres publicacions foren  LO CAMPUS, LO CAMPUS DIARI
http://locampusdiari.com  i diferents mini-Suplements.

A més del Blog de LO CAMPUS  http://locampus.blogspot.com i
del Blog de l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS


Seguint reforçant la revista LO CAMPUS

L’any 2017 s’han publicat quatre números de la revista bimensual LO CAMPUS (del número 32 al 35). L’edició de pagament als quioscos s’ha mantingut el preu per unitat.

Hi havia programat el número 36 de LO CAMPUS, però l’article 155 i les eleccions al Parlament de Catalunya ens ha obligat posposar l’edició al nou any.

LO CAMPUS en les seves versions digitals: la versió issuu i la versió en pdf s’ha fet arribar als estudiants de les 21 universitats de parla catalana. Distribució feta a traves dels Campus Virtuals de cada universitat o de llistats d’Escoles i Facultats o directament a estudiants interessants lligats a activitats culturals i/o de representació.

Els Mini-Suplements de LO CAMPUS

Aquest 2017 es va publicar el mini-Suplement Er Estudiant (juny-juliol 2017), el mini-Suplement ACCIÓ SOLIDÀRIA (setembre-octubre 2017) i es va iniciar el mini-Suplement “LA FRANJA i la universitat” (gener 2017).

També es varen editar en digital els últims mini-Suplements “El mini-LO CAMPUS 3.0 / Opinió UdL” (els números 3 i 4) que queden transformat en una publicació inter-universitària, dins un projecte propi que anomenem “Projecte UProxiCat”.

En concret serà una petita publicació d’opinió denominada L’Obrador, “micro-Premsa entre les Universitats Mitjanes, Universitats de Proximitat de Catalunya: UdL+URV+UdG+UVic-UCC”. Durant el 2017 a Lleida s’ha treballat en la preparació d’aquesta novetat.

LO CAMPUS DIARI

Durant el 2017 LO CAMPUS DIARI,  el diari digital universitari independent dels Països Catalans, ha continuat sortint cada dia, de dilluns a divendres, des de la nostra redacció de Lleida.

Les noticies de LO CAMPUS DIARI s’han continuat distribuint d’una manera sistemàtica cada dia a Twitter i a Facebook.


Projecte HubForeignUdL / Internacionalització dels estudis catalans


       

El 2017 vàrem iniciar el “Projecte HubForeignUdL” que és una proposta d’especialització en promoció de la UdL. En concret: és la creació d’una plataforma a internet, a traves d’un web especial, per crear una comunitat de relació i debat per impulsar a nivell internacional la UdL. Aquest Projecte va rebre un Ajut econòmic a les associacions de la UdL.

El “Projecte HubForeignUdL” parteix de la base que la UdL té amb el seu alumnat els millors ambaixadors de la institució, per dues raons: perquè han viscut “l’experiència UdL” i perquè en promoció té un valor més positiu i efectiu si la “venda” de la institució la fa “l’usuari” i no només els serveis especialitzats de promoció. El valor de l’opinió del “client” amb l’experiència viscuda, té un valor altíssim quasi impossible de superar en promoció professional. Simplificant: el popular “boca-orella” és molt efectiu.

Per altra banda, que una associació universitària faci promoció, com la nostra, té també molta eficàcia perquè ningú es compromet per promocionar voluntàriament en el que no creu, o sigui, segueix sent una promoció “calenta i compromesa”, com diria el sector professional de la promoció.

Però malgrat el necessari suport humà al Projecte, tot està basat en una tecnologia d’última generació capaç de crear una plataformes multimèdia i això representa la necessitat d’un bon finançament, a la vegada que sumar esforços amb altres projectes propis de projecció exterior.

Actualment estem en la primera fase de recerca de finançament i de fusió estratègica amb un altre Projecte d’aquest 2017 de la nostra associació, també d’internacionalització universitària. És tracta sumar esforços i inicialment concretar territorialment el “Projecte HubForeignUdL” a Amèrica Llatina.

Estem incorporant HubForeignUdL” al domini propietat de l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS, que presenta on line el Web de serveis: “Estudiar en Barcelona. Estudiar en Cataluña” -La Web de estudios universitarios en Barcelona y Cataluña para América Llatina-  ( http://estudiarenbarcelona.com ).

Actualment ja s’ha elaborat un logotip de HubForeignUdL” i s`ha fet el disseny gràfic general. Tenim l’estructura del Web ja en fase operativa i estem en plena etapa del suport de copywriting.


Lleida, 11 de gener de 2018


dilluns, 6 de novembre de 2017Posicionament de l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS 

Declaració:  “El nostre Govern legítim tancat a la presó

Davant l’empresonament del Govern electe i legítim de la Generalitat de Catalunya i davant les accions repressives que es volen aplicar al President Puigdemont i el Consellers instal·lats a Brussel·les, l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS vol expressar el següent posicionament:

1. Denunciem i declarem que el Govern Puigdemont és l’únic Govern legítim a Catalunya, com govern elegit a les urnes.

2. L’aplicació de l’article 155 per part de Govern de Madrid és un greu atemptat a la democràcia i als drets civils a Catalunya.

3. Fem costat a l’inici de la República catalana independent i en conseqüència la defensarem.

4. Les accions repressives de l’Estat: sigui prohibint consultes participatives i referèndums, sigui perseguint urnes i paperetes, violant correspondència, tancant webs, pagant a la gent a traves de policia i guàrdia civil, intimidant premsa, empresonat a líders socials, inhabilitant polítics o ara empresonant a representants polítics electes; són accions que denunciem i que el món universitari ha de saber explicar i denunciar a les Facultats i Escoles i també projectar-ho a la població.

5. Instem a professors, investigadors, estudiants, personal administratiu i de gestió de les Universitats Catalanes, a que participin a les mobilitzacions pacifiques a favor de les nostres llibertats democràtiques i nacionals.

6.També ens dirigim a les nostres Autoritats Acadèmiques de les diferents Universitats de Catalunya que es posicionin davant aquest trencament de la democràcia i contra els presos polítics que avui tenim. Les postures d’ambigüitat d’alguns Rectors i Degans, posicionant-se en l’equidistància, avui ja no es possible i demanem que es faci costat a la legitimitat i representativitat dels polítics sorgits de les urnes  -encara que políticament s’hi discrepi- i contra que hi hagin presos polítics. La democràcia l’hem de defensar tots.


Lleida / Vielha / Barcelona, 2 de novembre de 2017dimarts, 17 de gener de 2017Memòria d’activitats de l’any 2016 de l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL

L’any 2016 per l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL es va caracteritzar per un any de debat. La reorientació de totes les nostres activitats, els problemes amb el Vicerectorat dels estudiants de la UdL i la Tancada d’uns radicals al Rectorat varen propiciar unes discussions canalitzades per Tallers i que algunes de les seves conclusions es varen veure reflectides per les editorials de les diferents publicacions de l’associació.

El resultat del debat fou crear un paraigües comú de marca: la "Plataforma Cultural LO CAMPUS". Portar la Vicerectora a la Sindicatura de Greuges de la UdL, desactivant qualsevol critica a l’equip rectoral durant la Tancada. Mantenir silenci voluntari durant la Tancada, defensar la llibertat universitària en tots els àmbits i criticar als “radicals” per perjudicar al moviment estudiantil.“PLATAFORMA CULTURAL LO CAMPUS”

S’ha realitzat tots uns canvis i obert noves vies de premsa universitària dins del que col·loquialment coneixem com el “Món LO CAMPUS” i que vol dir tot el món editorial, cívic i cultural al voltant de la nostra revista universitària independent LO CAMPUS que la tenim funcionant des de l’any 2008. Una tasca no lucrativa d’associacionisme i premsa universitària catalana.S’ha agrupat sota una mateixa marca “PLATAFORMA CULTURAL LO CAMPUS” a diferents “Associacions, Estructures, Programes, Activitats, Accions i Publicacions” nostres, sense que és perdin les diferents figures jurídiques independents existents o joint ventures cooperatives que tenim establertes.

S’ha establert una nova “antena de premsa” pròpia a Barcelona amb una nova adreça:
Carrer Pallars 84-88, 6è 1a 08018 Barcelona. 
barcelona@locampusdiari.com Telèfon: 649405630PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS

I. ACTIVITATS EDITORIALS

● 1. Seguint reforçant el llançament nacional de la revista LO CAMPUS

L’any 2016 s’han publicat quatre números de la revista LO CAMPUS (del número 29 al 32). L’edició de pagament als quioscos s’ha mantingut el preu per unitat, s’ha fet una tria de quioscos de les Terres de Lleida i Aran que per les vendes calia reforçar amb més exemplars i s’han seleccionat quioscos singulars de tot Catalunya per fer-los-hi arribar la revista.
LO CAMPUS en les seves versions digitals: la versió issuu i la versió en pdf s’ha fet arribar als estudiants de les 21 universitats de parla catalana. Distribució feta a traves dels Campus Virtuals de cada universitat o de llistats d’Escoles i Facultats o directament a estudiants interessants lligats a activitats culturals i/o de representació.


● 2. Els Mini-Suplements de LO CAMPUS

Per primera vegada i preveient que es farà cada any, s’ha publicat la “FIRA dels mini-Suplements de LO CAMPUS” que agrupa a totes les capçaleres dels Suplements de la revista, publicant conjuntament articles de cada temàtica. Es tracta de reforçar la visualització de tot el potencial de la publicació i fer coincidir nous estudiants, professors i altres col·laboradors en una mateixa publicació.

La primera FIRA es va canalitzar a traves del número 30 (Abril-Maig) de LO CAMPUS i per l’ocasió es va presentar un nou mini-Suplement: ACCIÓ SOLIDÀRIA, que abraça qüestions sobre drets humans, solidaritat, cooperació i desenvolupament, emergència humanitària, cultura de la pau i moviments socials.

També aquest 2016 s’ha editat un nou Suplement dedicat a les comarques aragoneses de parla catalana: La Franja de Ponent. En la capçalera “LA FRANJA i la universitat” no només s’ha publicat uns textos, sinó que a més ha representat una autentica mobilització d’associacions i de persones de la zona, obrint un camp de col·laboracions que pot tenir molt de futur.

La mini-Suplement d’opinió de la UdL “LO CAMPUS 2.0” aquest any ha passat a denominar-se “El mini-Suplement LO CAMPUS 3.0 / Opinió UdL” i s’han posat les bases materials del nou “El mini-Suplement LO CAMPUS 3.0 / Opinió URV” que es publicarà el 2017.

Es va obrir la selecció de personal pel canvi de Directors-Coordinadors de cada suplement. Començant pels cinc mini-Suplements consolidats: LO CAMPUS MÈDIC (divulgació mèdica i promoció de la salut), CLÀSSICA (per a gent gran que es recicla estudiant), ER ESTUDIANT (en aranès), “Goodbye Institut” (per a instituts i escoles) i LO CAMPUS BARRIS (periodisme local i de proximitat).● 3. LO CAMPUS DIARI, el diari digital universitari independent dels Països Catalans

Durant el 2016 el digital LO CAMPUS DIARI ha continuat donant prioritat estendre’s amb força al País València.
S’ha continuïtat la redacció de l’anomenat “Llibre d’estil” de LO CAMPUS DIARI.

Les noticies de LO CAMPUS DIARI s’han continuïtat distribuint d’una manera sistemàtica cada dia a Twitter i a Facebook.


● 4. SERVEIS EDITORIALS EXTERNS de l’associació

Per tal de finançar projectes de l’associació i les seves publicacions, s’han realitzat alguns SERVEIS EDITORIALS EXTERNS per a administracions públiques que canalitzem a traves de LO CAMPUS i LO CAMPUS DIARI. S’han realitzat continguts d’anuncis, anuncis digitals, com Publireportatges.

Aquests serveis han reforçat una nova tasca de l’associació que és la captació d’estudiants per a universitats privades i públiques
II. SERVEIS, PROGRAMES, PROJECTES i activitats variades

● 5. ACCIÓ INTEGRADA 2016: “Udelant”, Junts amb la UdL

Durant el curs acadèmic es va elaborar una PROPOSTA d’una ACCIÓ INTEGRADA 2016 de potenciació de la cohesió institucional de la UdL mitjançant la promoció i reforç del sentiment de pertinença dels estudiants de la UdL. Aquesta proposta es va presentar en el concurs obert del Vicerectorat d’Estudiants per aconseguir un “ajut econòmic per a les activitats de les associacions d’estudiants de la UdL per a l’any 2016”.

D’un pressupost conjunt de l’Acció promocional pel 2016 de 5.900 euros, 3.000 euros foren demanats com ajut a la UdL i foren concedits 1.764,20 euros. La publicació LO CAMPUS DIARI va invertir-hi 2.000 euros.Amb aquest pressupost inicial es va desenvolupar una de les activitats previstes que fou l’elaboració i difusió d’un CARTELL original i propi que respongués als criteris explicitats del projecte que era “... explicitar gràficament el sentit de pertinença de la UdL. Un CARTELL, un pòster, d’àmplies dimensions, que a més de recollir l’anomenat “University Sense of Bellonging” propi de la pertinença universitària, reculli la pertinença de la UdL al seu entorn territorial. Convertint també el pòster com una eina de promoció i divulgació dels nostres valors institucionals com són confiança, cohesió i singularitat de la UdL ...”.

Al tenir un pressupost ajustat es va recollir i incorporar una imatge creada prèviament i que també fou muntada com un altre cartell de promoció.

Amb aquest material de cartellería fou difós el missatge a traves de la revista LO CAMPUS, del digital LO CAMPUS DIARI i utilitzant com a separata les pàgines de les publicacions, es van difondre els cartells de forma individual. També es va repartir digitalment a traves dels Campus Virtuals de diferents universitats de la Xarxa Vives.● 6. PROGRAMA “SUPORT a les ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES de la UdL”

El 2016 es va continuar el suport de la nostra associació a la visibilitat de les altres associacions de la UdL, com una manera pràctica de fomentar l’associacionisme i els seus valors.

Davant les dificultats amb el Vicerectorat dels estudiants de la UdL i l’haver trencat el compromís electoral de l’equip rectoral actual de crear un “Consell de les associacions”, la nostra associació durant el 2016 va deixa sine die de reivindicar aquest “Consell de les associacions”.

Paral·lelament durant el 2016 la nostra associació va portar al Síndic de Greuges de la Universitat de Lleida el litigi de les associacions i la Vicerectora dels Estudiants de la UdL Neus Vila. Després de 102 dies d’haver presentat la denuncia al Síndic, aquest va presentar la seva resolució. Encara avui no hi ha cap resposta de l’equip rectoral d’una resolució clarament favorable a la nostra associació.

Documents del litigi: http://locampusdiari.com/arxius/34754● 7. Nou Servei professional independent per a la CAPTACIÓ D’ESTUDIANTS per a universitats privades i públiques 

L’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS en Joint Venture Cooperativa amb l’Associació cultural VIVÈNCIA ARANESA va presentar el 2016 un nou servei professional adreçat a les universitats, tant privades com públiques, per desenvolupar programes i activitats de camp per CAPTAR ESTUDIANTS per als seus centres docents.

Aquest Servei professional per a la captació d’estudiants per a universitats implementa PROGRAMES A LA CARTA segons pressupost, desenvolupats per un equip tècnic de màrqueting i promoció universitària que, a més de consultoria, realitza una intervenció directa en el reclutament dels potencials alumnes. I això ho fa amb programes locals, comarcals, nacionals, estatals i internacionals. Tot realitzat en accions especifiques per a potencials estudiants de graus i potencials de màsters.

El pressupost de cada centre universitari marca la potencialitat del programa de captació, però a més el Servei estableix una garantia econòmica segons les quotes de captació o sigui dels resultats.

Paral·lelament al SERVEI INTEGRAL DE CAPTACIÓ s’han presentat altres serveis de promoció que les associacions a traves de les seves pròpies publicacions universitàries, ofereixen a les comunitats educatives, en especial s’ha presentat les anomenades “Pàgines promocionades i Espais promocionats” o sigui unes promocions de comunicació institucional amb el fons d’un publireportatge.


Lleida, gener del 2017